17-05-2014

Dan denk je dat je met je 38e editie van het Zomerparkfeest wat voorstelt. Nou, vergeleken met het Akkermansgilde met zijn 420 jarig bestaan verbleken we hopeloos. En hun prachtige clubhuis aan de Louisenburgweg kun je wel Venlo’s “Best kept secret” noemen. We zijn er met alle commissies gaan schieten.
Eerst werden we op de foto geschoten door Egon van Zebra Fotostudio's en daarna hebben we zelf geschoten op de grote en de kleine bölkes. Nooit geweten dat schieten zo verbroedert! Na een paar spannende ronden waren Mieke, Marly, Cecile en Elke de Koninginnen van de avond en Joost, Kees en Paul de Koningen. We zijn hiermee officieus opgenomen in het nieuwe Gilde der Festivalorganisatoren.
In vroegere eeuwen waren alle handwerkslieden zoals timmerlieden, slagers, wolwevers, verenigd in Gilden en waren de “Akkermannen” of boeren opgenomen in het Gilde der Akkermannen. Zij woonden buiten de stadsmuren en om zich te weren tegen rondtrekkende roverbendes genoten zij bescherming van de Magistraat van de stad. Zij moesten in ruil daarvoor hand en spandiensten verlenen. Met paard en kar regelden ze het stadsvervoer, ze plaatsten het Galgeraam als een misdadiger ter dood was veroordeeld en ze moesten een deel van de oogst van hun akkers afgeven.
Wij kennen het Akkermansgilde nu van de stadsreuzen Fluas en zijn vrouw die af en toe door de stad Venlo lopen. Jaarlijks is er een Koningsfeest met alle tradities en feestelijkheden er om heen. Het Gilde gaat dan de regerende Koning “ten zijnen huijze” afhalen en trekt met Fluas en Guntrud naar het stadhuis om de jaarlijkse schatting te betalen en krijgt de Koning de zilveren kroon en staf. Op het schietterrein treedt de Koning af en wordt op de houten vogel geschoten tot er een nieuwe Koning bekend is. Dit jaar is dat in het weekend van 14 juni op het schietterrein op de Groote Heide. Eerst het Koningsvogelschieten en op zondagmiddag voor een ieder die dat wil. En we hebben het zelf ervaren. Schieten verbroedert! 


Flujas en Guntrud