Governance Code Cultuur

De cultuursector kenmerkt zich door grote diversiteit, maar voor de gehele sector geldt hetzelfde: het werken met gemengde financiering, risicobeheer, toezicht en verantwoording is zwaarder gaan tellen. Zomerparkfeest is zich hiervan bewust en hanteert dan ook de Governance Code Cultuur.

Om te laten zien dat Zomerparkfeest de Governance Code Cultuur toepast, stellen wij onderstaande informatie beschikbaar.

Besturingsmodel

Besturingsmodel

Rooster van aftreden

Naam
Rol
Aantreden
Aftreden
Aantal zittingstermijnen
Rom van Strijp Voorzitter Augustus 2007 Augustus 2016 2
Marc Nelissen Veiligheid & secretaris Oktober 2012 Oktober 2020 1
Marc Freij Financiële commissie Februari 2010 Februari 2018 2
Guus Benders Communicatie commissie December 2008 December 2016 2
Manpreet Gill Horeca/Vrijwilligers commissie Oktober 2014 Oktober 2020 1
Peter Kerkhoff Technische commissie Maart 2015 Maart 2023 1
Tei Derkx Sponsor commissie Oktober 2015 Oktober 2023 1
Johan Hauser Programma commissie Februari 2010 Februari 2018 2

Vacatures

Momenteel wordt gewerkt aan een vacaturebank. Wanneer dit gereed is, zal deze informatie worden bijgewerkt

Jaarverslag

Download hier het jaarverslag van 2015.

Governance code cultuur

Voor meer informatie, ga naar de website www.governancecodecultuur.nl.