ZO 12:00 - Grenswerk Kerk - Bezinning - Nederland

De geur van de zomer en verschraald bier. Na drie dagen op Zomerparkfeest te hebben vertoefd, lijkt een moment van bezinning ons wel op zijn plek. Wees welkom in de kerk zonder priester, waar geloof geen rol speelt maar inspiratie des te meer. Wie er achter de kansel plaatsneemt is nog een verrassing, maar de preker zou zo maar eens een hele bekende kunnen zijn. Geef je over aan de sfeer, muziek en saamhorigheid en laat je verrassen.

In samenwerking met Kerstnacht Venlo.